Magazin dünyası hesaplaşıyor!

Magazin dünyası hesaplaşıyor!

Anasayfa / aile hukuku / Magazin dünyası hesaplaşıyor!
hukukhaber.net

MAGAZİN DÜNYASI HESAPLAŞIYOR!!!

 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair kanun 08.03.2012 tarihinde kabul edilmiş olup, kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Yasa kapsamında verilecek tedbirler; koruyucu tedbirler ile önleyici tedbirler olmaktadır. Koruyucu tedbirler; şiddete uğrayan veya şiddet görme tehlikesi altında olan kişiler hakkında alınacak psikolojik destek, şiddete uğrayan kişiye ve varsa yanındaki çocuklarına barınma yeri sağlanılması, geçici maddi yardım, kreş desteği, hayati tehlike varsa şiddet mağdurunun  ve çocukların koruma altına alınması, hukuki destek gibi tedbirleri kapsamaktadır. Önleyici tedbirler ise; şiddet uygulayan ve/veya şiddet uygulama ihtimali olan kişi veya kişiler hakkında alınacak tedbir kararlarıdır.

Yasa ile  tedbir kararlarına üçlü bir mekanizma getirilmiş olup,

1.Mülki Amirler (valilik, kaymakamlık) koruyucu tedbir kararlarının alınmasında,

2.Aile Mahkemesi koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının alınmasında,

3.Kolluk güçleri (polis merkezleri, jandarma karakolları)acil durumlarda  tedbir kararlarının alınmasında  yetkilendirilmiştir.

Kanun şiddet mağdurları için bir umut ışığı olmuş ve mağdurlar  tarafından yapılacak müracaatlardan herhangi bir masraf alınmaması, ilgili tedbir kararlarının ivedilikle uygulanması şiddetin önünün kesilmesinde önemli derecede etkili olmuştur.  Ancak, tedbir kararı verilmesine  ilişkin yapılan  taleplerde, kişinin şiddet gördüğüne dair somut delil aranmaması, maalesef ki uygulamada pek çok kişi tarafından kötüye kullanılır olmuştur. Söz konusu yasa, özellikle de boşanma davaları öncesinde veya dava sırasında  eşin evden uzaklaştırılmasında ,     çocuk ile diğer ebeveynin ilişkisinin kesilmesinde veya taraflar arasında açılmış diğer davalarda taraflardan birinin diğerine şiddet gösterdiğinin delili olarak  kullanılır olmuştur.

Uygulamadaki sıkıntılar devam ederken, ortaya çıkan yeni bir durum ise; yasanın magazin dünyasından kişilerin birbirleriyle hesaplaşmasında kullanılır hale gelmesidir. Pek çok kadın örgütünün mücadelesi ile  uzun süren müzakere dönemlerinin sonucunda ve yoğun emek sarf edilerek  yürürlüğe konulan kanunun, kişisel çekişmelerde kullanılması şahsım tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. Suç konusu eylemlerden zarar gördüğünü iddia eden kişilerin, elbette ki hukuk davası (tazminat) ve ceza davası açma hakları mevcuttur. 6284 sayılı yasanın magazin dünyasından kişilerin birbirleriyle olan mücadelelerinde kullanılır hale gelmesi yasanın özüne zarar verecektir. Temennim; şiddet mağdurları için getirilmiş bu özel düzenlemenin, uygulamada kişisel çekişmelerde bir yaptırım aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesidir.

 

Av. Arabulucu Eylem Kahraman

Kaynak: